Skip to content

ลูกค้าของเรา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อาทิเช่น รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถหอน้ำดับเพลิง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และเครื่องจักรกลหนัก ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายโดยทีมงานคุณภาพที่มีผู้ชำนาญการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจเช็คสภาพฟรี และนำเสนอราคาซ่อมบำรุง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ในราคาย่อมเยา ประสิทธิภาพเยี่ยมจนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทางบริษัทฯ มีการแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและอบรมการใช้งานให้กับลูกค้าโดยตรง และยังมีบริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายให้กับลูกค้าอีกด้วย

ChenglongTruck_กรมช่างโยธาทหารเรือ

กรมช่างโยธาทหารเรือ

รถบรรทุกแบบกระทะเทท้าย กรมช่างโยธาทหารเรือ
5.1

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10

สวนสัตว์สงขลา

รถบรรทุกกระบะเหล็ก สวนสัตว์สงขลา
140086_1

อบจ. นครราชสีมา

รถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
239876_0

อบจ. หนองบัวลำภู

รถบรรทุกแบบกระทะเทท้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
14.1

อบต. ข้าวสาร

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าวสาร
portfolio_01-1

อบต. ทับใต้

รถบรรทุกขยะอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
portfolio_02-1

อบต. ท่าข้าม

รถบรรทุกขยะอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
6

อบต. บางกอบัว

รถเก็บขยะอัดท้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดบางกอบัว
portfolio_03-2

อบต. บางน้ำจืด

รถบรรทุกขยะอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
50834_1

อบต. พังตรุ

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
3

อบต. วัดเพลง

รถบรรทุกขยะอัดท้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดวัดเพลง