Skip to content

เกี่ยวกับเรา

CHENGLONG MOTOR CO.,LTD.

บริษัท เฉินหลง มอเตอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย รถบรรทุกหัวลาก ยี่ห้อ CHENGLONG จำหน่ายรถบรรทุก รถบรรทุก 10 ล้อหัวลากชนิดต่างๆ อาทิเช่น รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกกระบะเหล็ก รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถบรรทุกขยะอัดท้าย รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถดับเพลิงหอน้ำ รถบันไดหอน้ำ รถบรรทุกกระบะเทท้ายติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ฯลฯ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจโดยทั่วไป ให้บริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญ

บริษัทฯดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อาทิเช่น รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถหอน้ำดับเพลิง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และเครื่องจักรกลหนัก ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขาย โดยทีมงานคุณภาพที่มีผู้ชำนาญการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจเช็คสภาพฟรี และนำเสนอราคาซ่อมบำรุง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ในราคาย่อมเยาว์ ประสิทธิภาพเยี่ยม จนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทางบริษัทมีการแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและอบรมการใช้งานให้กับลูกค้าโดยตรง และยังมีบริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายให้กับลูกค้า

ด้วยกระบวนการการผลิตที่ทันสมัยของบริษัทฯ และมีประสิทธิภาพสูงจึงทำให้ได้โครงสร้างที่มีคุณภาพ จนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 อีกด้วย โดยในการผลิตนั้นจะใช้หุ่นยนต์ หลักๆ คือ การอัดขึ้นรูปของตัวโครงรถขั้นสูง การพ่นสีที่มีความละเอียดและมีประสิทธิภาพ การเชื่อม และการประกอบขึ้นรูป