Skip to content

ลูกค้าของเรา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อาทิเช่น รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถหอน้ำดับเพลิง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และเครื่องจักรกลหนัก ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายโดยทีมงานคุณภาพที่มีผู้ชำนาญการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจเช็คสภาพฟรี และนำเสนอราคาซ่อมบำรุง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ในราคาย่อมเยา ประสิทธิภาพเยี่ยมจนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทางบริษัทฯ มีการแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและอบรมการใช้งานให้กับลูกค้าโดยตรง และยังมีบริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายให้กับลูกค้าอีกด้วย

73660

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

รถน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
2

เทศบาลตำบลท่าศาลา

รถน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าศาลา
7

อบต. หนองนมวัว

รถบรรทุกท้ายลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองนมวัว
6

อบต. บางกอบัว

รถเก็บขยะอัดท้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดบางกอบัว
5.1

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4

เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
3

อบต. วัดเพลง

รถบรรทุกขยะอัดท้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดวัดเพลง
11

เทศบาลเมืองจันทบุรี

รถบรรทุกน้ำ เทศบาลเมืองจันทบุรี
10

สวนสัตว์สงขลา

รถบรรทุกกระบะเหล็ก สวนสัตว์สงขลา
9

อบต. เขาพระ

รถบรรทุกขยะอัดท้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาพระ
8

เทศบาลนครเกาะสมุย

รถบรรทุกท้ายลาด เทศบาลนครเกาะสมุย
19

เทศบาลตำบลเบิกไพร

รถบรรทุกขยะอัดท้าย เทศบาลตำบลเบิกไพร